Aktuální akce

14.07. - 15.07. 2018
Oživení hradu Kunětická hora
Počátek

Vznik SHŠ Fortis.


2002

Vznik skupiny

Říká se, že nové skupiny vznikají dělením. Fortis může tomuto rčení jít příkladem.

            Vše začalo v listopadu 2001 příchodem Petra „Prcíka“ Kroupy do skupiny Žoldnéři z Baskerville. Tato skupina tehdy v podstatě neexistovala – měla sice vedoucího, který ale nikde netrénoval, a měla pár členů, kteří však trénovali u jiné skupiny.

            S příchodem Petra „Prcíka“ Kroupy však nastal ruch. Nejprve se ustavila struktura vedení skupiny, vybralo se období, jemuž se skupina bude věnovat a připravili se stanovy. Všichni, kdo se k Žoldnéřům hlásili, byli pozváni na posezení, kde se jim toto vše předestřelo. Stanovy byly potvrzeny, stejně jako struktura vedení:

vedoucí – Sejček

zástupce vedoucího a vedoucí tréninků – Petr „Prcík“ Kroupa

hospodářka – Linda

Sehnala se tělocvična, začalo se trénovat, lidi se připravovali na jarní burzu a na první bitvu.

Bohužel velmi rychle došlo k rozbrojům – Sejček měl pocit, že mu Prcík chce přebrat vedení skupiny. Pokusil se změnit ustanovení ohledně vedoucího tréninku (a nahradit tak člověka, který měl absolvenci školy šermu Magistera pod mistrem Peterem Kozou jiným, bez zkušeností). Jeho postup se však natolik znelíbil většině členů skupiny, že ti dali najevo svoji podporu Prcíkovi a Sejčkovi plány odmítli.

Na dalším tréninku se měly prodiskutovat návrhy, jak tuto situaci vyřešit a dohodnout se, co dál se Žoldnéři. Avšak vše skončilo hned na počátku, kdy vešel do tělocvičny Sejček a prohlásil: „Máme zde dvě skupiny. My jsme Žoldnéři z Baskerville. Vy jste jiná skupina.“

I zvedlo se osm z jedenácti členů a odešlo založit vlastní skupinu.  Těchto 8 lidí bylo:

            Petr „Prcík“ Kroupa

            Michal „Bláža“ Blažka

            Daniel „Rakir“ Šlitr

Jonáš „Hráši“ Rajchman

Josef „Lupruchán“ Čihák

            Petr „Petin“ Martinec

            Pavel „Pavlis“ Martinec

            Ondřej „Plesky“ Pleskot

            Skupina byla založena v pondělá 4.3.2002.

Hned zpočátku se skupina rozhodla věnovat primárně období ranné gotiky ze 13. století, konkrétně pak období Přemysla Otakara II. Jako sekundární zájmové období si vyvolila Skandinávii za období vikingů. S mírnou úpravou se použily stanovy ze Žoldnéřů a potvrdila se orientace na německou školu šermu mečem + mečem a štítem. Za vedoucího byl hlasováním zvolen Petr „Prcík“ Kroupa, za zástupce vedoucího Michal „Bláža“ Blažka a za pokladníka Petr „Petin“ Martinec.

Dlouho nebyl určený název skupiny. Nejprve se shodli lidi na tom, že chtějí název latinský, jednoslovný a „dobře“ znějící. Padlo mnoho návrhů, které se tříbily. Např. „Mordax“ – „Kousaví“. Návrh oživit název „Quercus“ byl Prcíkem ihned zamítnut. Nakonec se však prosadil  název „Fortis“ – „Smělý“, „Odvážný“, „Udatný“ (bojovník).

Též erb se vybíral delší dobu. Nejprve se vybírala kombinace barev. Toto vyhrála kombinace modrá – stříbrná – černá. Při navrhování figury došlo k příjemnému překvapení pro vedoucího, neboť zbytkem byla navržena kančí hlava, kterou on sám již několik let ve svém erbu používá. Pak již došlo na přípravu návrhů a výběr konečné podoby erbu. Pokosem polcené modro-černé pole se stříbrným lemem a stříbrnou kančí hlavou.

Při výrobě první vlajky však došlo omylem k otočení polcení – namísto pokosem byla vlajka polcena pošikem. A u této úpravy jsme zůstali dodnes.


15.11. 2015 Michal Machatý
 

Template design by Dave This page took 0.002720 seconds to load.